Logo

tarifes

 MATRÍCULA

IMPORT

MATRÍCULA ABONAMENT 22,00 €
MATRÍCULA CURSOS 22,00 €

 

ABONAMENTS

IMPORT / MES

ABONAMENT 1 FAMILIAR/DUO* 53,00 €
ABONAMENT 2 INDIVIDUAL (>de 14 anys) 39,30 €
ABONAMENT 3 INDIVIDUAL DE MATINS (9 - 13 h) 33,20 €
ABONAMENT 4 MAJORS (> de 65 anys) 33,20 €
ABONAMENT 5 JOVE(<14 anys)*** 29,00 €
ABONAMENT 6 DISCAPACITAT (> 33 %) 33,20 €

 

CURSOS (quota mensual)

SI ETS ABONAT FAMILIAR / DUO

P.V.P. / MES

NATACIÓ INFANTIL 1 DIA / SETMANA 9,00 € 30,20 €
NATACIÓ INFANTIL 2 DIES / SETMANA 11,90 € 42,20 €
NATACIÓ ADULT 1 DIA / SETMANA 9,00 € 30,20 €
NATACIÓ ADULT 2 DIES / SETMANA 11,90 € 42,20 €
MATRONATACIÓ 1 DIA / SETMANA 9,00 € 30,20 €
TERAPEUTICA  2 DIES / SETMANA 11,90 € 42.20 €

 

* La MATRICULA s'abona una sola vegada (una per contracte) i és vàlida de manera indefinida sempre que mantingui l'abonament o curset contractat al corrent de pagament i sense solució de continuïtat.

** El ABONAMENT FAMILIAR / DUO és exclusiu per Pare- Mare (o parelles de fet), els nens fins a 14 anys pertanyents al nucli familiar només poden realitzar cursos de natació, zumba, raqueta o qualsevol altra disciplina proposta expressament per a ells. No es permet l'accés a menors si no és per a la realització dels cursos en què s'hagin inscrit i sempre acompanyats d'un adult responsable.

*** L' ABONAMENT JOVE (< 14 anys) és un abonament per a nins i joves fins a 14 anys que només val per obtenir descompte en la contractació d'un o diversos cursos amb monitor : curs de natació, cursos de raqueta, cursos de dansa o ball i qualsevol altre curs que l'empresa pugui proposar (no inclosos els campaments urbans ni campaments d'estiu) Aquests cursos s'organitzaran i s'agruparan per nivells i edats.
Totes les modalitats de ABONAMENT (excepte en la modalitat ABONAMENT JOVE) donen dret a realitzar totes les activitats (tarifa plana) plantejades cada mes (varien en horari i activitat segons necessitats de la Direcció) dins del programa general d'activitats fisicoesportives mensuals (dansa, ball, pilates, stretching , ciclo indoor, virtual bike, RAD Express , RAD Abdomen , GAP , hiit , RAD Training, Aquagym, etc.), accés a natació lliure, accés a la sala de fitness. Amb el ABONAMENT INDIVIDUAL els cursos de natació d'adults amb monitor tarifen a part també amb preu reduït. El ABONAMENT DE MATÍ permet l'accés fins les 13:00 hores.
Els pagaments es realitzaran per domiciliació bancària, de l'1 al 5 de cada mes i s'abonaran per mesos complets, no acceptant el pagament parcial per quinzena.
Quota de manteniment mensual: 12 €. Només per a casos de baixa temporal. Es reserva plaça en el curs contractat i matrícula, si no, es perdrà la matrícula.

CONDICIONS D'INSCRIPCIÓ:

  • La inscripció la pot realitzar qualsevol persona amb 18 anys complerts . Es requereix autorització paterna en els casos en què el contractant sigui menor d'edat.
  • S'haurà de presentar DNI o PASSAPORT , DADES BANCÀRIES i acreditació corresponent en el cas de sol · licitar qualsevol modalitat de descompte.
  • Serà de caràcter obligatori emplenar i signar el contracte d'inscripció , sent obligatori lliurar abans d'accedir al centre.
  • Les baixes s'hauran de tramitar a recepció omplint el formulari de baixa fins a 15 dies abans de finalitzar el mes.
  • Un cop notificada qualsevol incidència en el pagament de la mensualitat en qualsevol modalitat de pagament , l'usuari tindrà 5 dies hàbils per a regularitzar la situació . En cas de no fer-ho causarà baixa . Els rebuts domiciliats retornats tindran un recàrrec .
  • El Complex Esportiu RADsport Son Servera es reserva el dret d'admissió i disposa de places limitades per a cada tarifa i modalitat.
  • Els preus s'actualitzen al mes desembre a funció de l'IPC i tindran efecte a partir l'1 de gener.

 

 


Radsport Son Servera © Gestión Deportiva Radsport. All rights reserved.
Koncept creativo | Diseño web